8 ملک یافت شد

آپارتمان ۱۵۸ متری در اندیشه فاز ۲

شهر جدید اندیشه فاز دو شهرک راه آهن

نمایش جزئیات

توضیحات

این ملک فروخته شد آپارتمان ۱۵۸ متری در اندیشه فاز ۲ شهرک راه…

قیمت 347,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات

ویلایی دوبلکس شیک فاز ۳ اندیشه

فاز 3، جدید اندیشه، شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

این ملک فروخته شد ویلایی دوبلکس شیک فاز ۳ اندیشه

قیمت 1,300,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات

آپارتمان ۱۳۵ متری فاز ۴ اندیشه

شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

این ملک فروخته شد آپارتمان ۱۳۵ متری اکازیون فاز ۴ اندیشه

قیمت 300,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات

ویلایی دوبلکس فاز ۳ اندیشه محله۹

شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

این ملک فروخته شد خانه بزرگ و زیبا در اندیشه فاز۳ محله…

قیمت 750,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات