9 ملک یافت شد

فرهنگیان دو طبقه مستقل روی پیلوت

فاز 3، فاز ۴ شهر جدید اندیشه، شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

این ملک فروخته شد فرهنگیان دو طبقه مستقل روی پیلوت  

قیمت 1,250,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات

ویلایی دوبلکس شیک فاز ۳ اندیشه

فاز 3، جدید اندیشه، شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

این ملک فروخته شد ویلایی دوبلکس شیک فاز ۳ اندیشه

قیمت 1,300,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات

آپارتمان ۱۳۵ متری فاز ۴ اندیشه

شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

این ملک فروخته شد آپارتمان ۱۳۵ متری اکازیون فاز ۴ اندیشه

قیمت 300,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات

آپارتمان ۸۵ متری فاز ۴ اندیشه

شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

این ملک فروخته شد آپارتمان نوساز واقع در مجتمع مسکونی سایه روشن…

قیمت 195,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات