2 ملک یافت شد

فرهنگیان دو طبقه مستقل روی پیلوت

فاز 3، فاز ۴ شهر جدید اندیشه، شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

فرهنگیان دو طبقه مستقل روی پیلوت  

قیمت 1,100,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات

آپارتمان 85 متری فاز 4 اندیشه

شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان نوساز واقع در مجتمع مسکونی سایه روشن موقعیت عالی رو به…

قیمت 195,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات