13 ملک یافت شد

فرهنگیان دو طبقه مستقل روی پیلوت

فاز 3، فاز ۴ شهر جدید اندیشه، شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

فرهنگیان دو طبقه مستقل روی پیلوت  

قیمت 1,100,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات

آپارتمان فاز ۳ اندیشه محله ۱۶

فاز 3، شهر جدید اندیشه، شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان ۱۰۵ متری فاز ۳ اندیشه محله ۱۶  

قیمت 195,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات