7 ملک یافت شد

آپارتمان فاز ۳ اندیشه محله ۱۶

فاز 3، شهر جدید اندیشه، شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان ۱۰۵ متری فاز ۳ اندیشه محله ۱۶  

قیمت 195,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات

آپارتمان 85 متری فاز 4 اندیشه

شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

نمایش جزئیات

توضیحات

آپارتمان نوساز واقع در مجتمع مسکونی سایه روشن موقعیت عالی رو به…

قیمت 195,000,000تومان نقدی
نمایش جزئیات